Wetgevingsadviezen

CJIB (Ontwerpwetsvoorstel taakuitoefening CJIB)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 14 september 2005 om advies gevraagd over het ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de taakuitoefening van het Centraal Justitieel lncassobureau (CJIB).

Uitbreiding

Het is de NVvR opgevallen dat in de ontwerp-memorie van toelichting (paragraaf 3) wordt gesteld dat voor een ongestructureerde uitbreiding van taken van het CJIB op het terrein van de executie van bestuurlijke financiële sancties moet worden gewaakt en dat een aantal criteria en randvoorwaarden daarvoor worden gegeven. Dit terwijl de formulering van het tweede lid van het voorgestelde artikel 553a van het Wetboek van Strafvordering — doordat is gekozen voor de passieve vorm en geen nadere voorwaarden zijn opgenomen — er van uit lijkt te gaan dat elke minister en elk zelfstandig bestuursorgaan zelfstandig tot die uitbreiding kan besluiten, mogelijk zelfs zonder daarvoor middelen ter beschikking te stellen.

Lees voor de overige opmerkingen het complete advies in de bijlage.