Wetgevingsadviezen

Veroordeling (Ontwerp Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke veroordeling)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 18 mei 2011 gevraagd advies te geven over een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur betreffende het toezicht op de naleving van de voorwaarden verbonden aan een voorwaardelijke veroordeling.

Geen opmerkingen

Het ontwerp is besproken in de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR, maar onder dankzegging voor de geboden gelegenheid tot advisering, deelt de NVvR u mede dat het ontwerp haar geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen.