Wetgevingsadviezen

NVvR-advies wijziging Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

De heer Grapperhaus heeft u de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) om advies gevraagd over conceptwetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en die rve rwa a rl oz ing.