Wetgevingsadviezen

NVvR-advies verstrekken gegevens over personen met dipl immuniteit

Strekking conceptwetsvoorstel
Het wetsvoorstel maakt, blijkens de memorie van toelichting, mogelijk dat het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) namens het openbaar ministerie gegevens verstrekt aan de Minister van
Buitenlandse Zaken over personen met immuniteit op grond van het volkenrecht (personen met
diplomatieke immuniteit) die verkeersovertredingen hebben begaan. De Minister van Buitenlandse Zaken gebruikt deze gegevens ten behoeve van het verzenden van notificatiebrieven waarin deze personen worden gewezen op hun overtreding