Wetgevingsadviezen

Vervoer en medisch klachtrecht (Nota van wijziging ivm vervoer, medisch klachtrecht en andere onderwerpen)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 januari 2014 de NVvR om advies gevraagd over de nota van wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen. In het kort wil de minister de mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing tot het niet plaatsen in een tbs-inrichting laten vervallen. 

Beroepsmogelijkheid

De NVvR adviseert de minister de beroepsmogelijkheid tegen de afwijking van de beslissing van de rechter over de aanvang van de tbs niet te laten vervallen. Lees het volledige advies in de bijlage.