Wetgevingsadviezen

Ministeriële regelingen inzake COVID-spoedwetgeving

De Wetenschappelijke Commisse van de NVvR vraagt in dit spoedadvies aandacht voor onder andere de in de regelingen genoemde leeftijdgrens van 17 jaar en de situatie op scholen in verband met de mondkapjesplicht.