Wetgevingsadviezen

Geweldplegers (Middelenonderzoek bij geweldplegers)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 25 augustus 2015 gevraagd om advies te geven over het Besluit Middelenonderzoek bij Geweldplegers. Daarin worden regels vastgesteld over het doen van onderzoek naar het gebruik van alcohol of een ander agressieverhogend middel, ook wel aangeduid als het middelenonderzoek bij geweldplegers.

Gewelddadig gedrag

Het doel van de introductie van de bevoegdheid tot het doen van middelenonderzoek is bij te dragen aan het verminderen van gewelddadig gedrag. In de bijlage vindt u de opmerkingen die de NVvR heeft ten aanzien van het Besluit Middelenonderzoek bij Geweldsplegers.