Wetgevingsadviezen

Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft, naar aanleiding van het verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 23 december 2013, de Invoeringswet Jeugdwet nauwkeurig bestudeerd. Het wetsvoorstel geeft echter geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.