Wetgevingsadviezen

Invoeringswet EOM

Bij brief van 10 april 2019 vroeg is de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak gevraagd te adviseren inzake de Invoeringswet EOM. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR ziet in het conceptwetsvoorstel vooralsnog geen dringende reden een advies uit te brengen. Wel hecht de commissie eraan de wetgever te wijzen op het arrest van het Hof van Justitie EU (Grote kamer) van 27 mei 2019.