Wetgevingsadviezen

Kinderontvoering (Internationale kinderontvoering)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 3 augustus 2009 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Uitvoeringswetten internationale kinderontvoering en internationale kinderbescherming.

Positie

Het conceptwetsvoorstel beoogt, kort samengevat, het verbeteren van de positie van de direct betrokkenen in zaken van internationale kinderontvoering en het verduidelijken van de positie van de centrale autoriteit ten opzichte van betrokken ouders in zaken van internationale kinderontvoering en kinderbescherming.

Denkbeelden

Meer specifiek is in het concept wetsvoorstel in artikel 11 lid 1 opgenomen dat zaken van internationale kinderontvoering in eerste aanleg worden geconcentreerd bij de rechtbank te Den Haag. Een nadeel dat inherent is aan iedere vorm van concentratie is het mogelijke gebrek aan ontwikkeling van verschillende denkbeelden in eerste aanleg. De voordelen zijn echter ook duidelijk. Er kan meer ervaring worden opgedaan en beleid worden ontwikkeld bij 10 tot 20 zaken per jaar, dan in geval van een of twee zaken per jaar. Dit alles in ogenschouw nemende wegen, naar de mening van de NVvR, de voordelen van concentratie op tegen de nadelen daarvan.

Daarnaast heeft de NVvR nog enkele andere opmerkingen die in het advies in de bijlage zijn verwerkt.