Wetgevingsadviezen

Innovatie strafvordering

De Innovatiewet strafvordering behandelt zes onderwerpen waarover de WeCo heeft geadviseerd. Het gaat o.a. over de prejudiciele procedure bij de HR, de vastlegging van digitale gegevens na inbeslagneming en de gevolgen van een geslaagde herstelbemiddeling in de rechterlijke uitspraak.