Wetgevingsadviezen

Initiatiefwetsvoorstel afschaffing VI en aanpassing voorw veroordeling

Strekking conceptwetsvoorstel

Het wetsvoorstel beoogt, blijkens de memorie van toelichting, het opleggen van straffen teverduidelijken en hiermee de rechtszekerheid te versterken. Tevens is een belangrijk doel van het concept-wetsvoorstel om de vrijwel automatische voorwaardelijke invrijheidstelling af te schaffen. Daarnaast wordt voorgesteld om voor zowel kortere als langere straffen een eenduidige regeling in het leven te roepen met mogelijkheden voor een beperkt voorwaardelijk deel van de straf dat specifiek is afgestemd op de omstandigheden van het concrete geval en het best passend bij de persoon van de verdachte.