Wetgevingsadviezen

Implementatiewetsvoorstel kinderen in het strafproces

Minister Dekker heeft in de brief van 23 november 2017 de NVvR om advies gevraagd over het concept implementatiewetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132). Dit advies is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld.