Wetgevingsadviezen

Implementatie richtlijn fraude

Om fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen te bestrijden heeft de EU richtlijn 2019/713 aangenomen. Deze richtlijn wordt geimplementeerd in de bestaande Nederlandse strafwetgeving. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR gaat waarschuwt in haar advies dat het opnemen van een onnodig zware opzetgradatie belemmerend kan werken bij een effectieve opsporing van complexe vormen van fraude.