Wetgevingsadviezen

Homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

Algemeen In zijn algemeenheid is de WeCo van mening dat een regeling, zoals het conceptwetsvoorstel beoogt neer te leggen, een positieve bijdrage kan leveren aan het vergroten van de kans op continuïteit van ondernemingen die in financiële problemen verkeren. Dit is van belang voor allen die betrokken zijn bij een dergelijke onderneming, inclusief haar werknemers.

Naar aanleiding van de bestudering van het concept-wetsvoorstel vanuit het oogpunt van de rechterlijke macht maakt de WeCo de volgende opmerkingen.