Wetgevingsadviezen

Internationale samenwerking strafzaken (Herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken (VPS))

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 21 april 2015 advies gevraagd aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over het wetsvoorstel herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken (VPS). In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is een nieuwe opzet voorzien van de verschillende regelingen inzake de internationale samenwerking in strafzaken die thans zijn opgenomen in de Titels X en Xl van het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering. De doelstelling is om de regelgeving waar mogelijk inhoudelijk te verbeteren, te vereenvoudigen en te voorzien van waarborgen voor een evenwichtige uitvoering. Het wetsvoorstel beperkt zich tot de regeling van de samenwerking bij de opsporing en vervolging.

Wens

De NVvR onderschrijft de wenselijkheid van een heldere, overzichtelijke en op de hedendaagse praktijk toegespitste regeling van de internationale samenwerking in strafzaken (zulks mede gelet op het grote belang van deze samenwerking voor een adequate criminaliteitsbestrijding) en stelt vast dat de huidige regeling niet (langer) in die wens voorziet. De NVvR kan zich in grote mate vinden in de thans voorgestelde wetswijziging.

Lees in de bijlage het volledige advies van de NVvR over het wetsvoorstel herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken (VPS).