Wetgevingsadviezen

Herziening boeken 3 t/6 van het Wetboek van Strafvordering

In het advies uit de WeCo haar zorgen over de vraag of invoering van veel van de “vernieuwingen”, zoals die worden voorgesteld, tot een beter werkbaar strafproces(recht) zal leiden. Daarbij plaatst de WeCo onder andere kanttekeningen bij de voorgestelde grotere regierol voor de voorzitter van de meervoudige kamer en de mogelijke beperkingen van de verplichte procesinleiding. In het advies doet de WeCo ook een suggestie voor een vernieuwing binnen de rechtspraak: een speciale schadekamer voor de beoordeling van schadevorderingen bij strafvorderlijk optreden.