Wetgevingsadviezen

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Advies over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen).