Wetgevingsadviezen

Geschilbeslechting sociaal domein

Met de regeringscommissaris deelt de WeCo de in de paragrafen 1 tot en met 6 geschetste probleemanalyse op hoofdlijnen. Bij het advies van de regeringscommissaris plaatst de WeCo enkele kanttekeningen.