Wetgevingsadviezen

Executieverkoop

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 24 maart 2010 om advies gevraagd over een conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken.

Vragen

De NVvR kan instemmen met de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel en beperkt zich in dit advies in de bijlage tot een aantal korte opmerkingen of verduidelijkende vragen.