Wetgevingsadviezen

Europees betalingsbevelprocedure

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 11 maart 2010 gevraagd advies uit te brengen over het wetsvoorstel Wijziging van de uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de procedure bij de rechtbank ‘s-Gravenhage.

Concentratie

Het wetsvoorstel betreft, kort samengevat, een uitwerking van de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure (hierna: EBB) bij de rechtbank ’s-Gravenhage.

Knelpunten

De NVvR is van mening dat het wettelijk vastleggen van de feitelijke concentratie bij de rechtbank ‘s-Gravenhage begrijpelijk is en dat dit vanwege het administratieve karakter van de procedure tot het moment van verweer geen bezwaren oplevert. Echter de NVvR signaleert met betrekking tot de uitwerking van de voorgestelde procedure een aantal knelpunten, waarop in het advies in de bijlage nader wordt ingegaan.