Wetgevingsadviezen

Kantonzaken (Enkelvoudig hoger beroep kantonzaken)

De Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 7 september 2011 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel enkelvoudig hoger beroep kantonzaken. Volgens de memorie van toelichting beoogt dit wetsvoorstel enkelvoudige afdoening van kantonzaken in hoger beroep, indien deze zich daartoe lenen. In de vormgeving van het voorstel ligt besloten dat een oordeel over de geschiktheid van kantonzaken voor enkelvoudige afdoening in appel meervoudig moet worden gegeven. Na verwijzing naar de enkelvoudige kamer blijft het mogelijk dat de enkelvoudige kamer de zaak terugwijst naar de meervoudige kamer. Het voorstel gaat gepaard met een bezuinigingsambitie.

Grieven

De NVvR stelt voorop dat het wetsvoorstel op zichzelf, zuiver wetstechnisch bezien, kan worden onderschreven. Het geeft de mogelijkheid om zaken waarbij aan meervoudige beoordeling in hoger beroep geen behoefte bestaat, ook formeel enkelvoudig af te doen. Dat is bijvoorbeeld het geval als niet van grieven wordt gediend, en kan het geval zijn als het griffierecht niet is betaald.

De NVvR acht het echter onaannemelijk dat het wetsvoorstel zal leiden tot enige bezuiniging zoals het advies in de bijlage aangeeft.