Wetgevingsadviezen

Eigen bijdrage (Eigen bijdrage verblijf in een justitiële inrichting, Eigen bijdrage strafvordering, slachtofferzorg)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 januari 2014 de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting en het concept-wetsvoordstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van strafvordering en slachtofferzorg.

Verzwaring

Vanwege het verband tussen beide conceptwetsvoorstellen, heeft de NVvR besloten over beide adviesaanvragen te adviseren in één advies. De NVvR heeft bezwaren tegen de invoering van een stelsel voor het betalen van een eigen bijdrage voor verblijf in een penitentiaire inrichting en voor het betalen van een bedrag vanwege de gemaakte kosten voor strafvordering en slachtofferzorg. De NVvR is van mening dat het voorstel tot het betalen van een eigen bijdrage voor het verblijf in de penitentiaire inrichting leidt tot een verzwaring van het punitief karakter van de detentie.

Ter zake van het voorstel van veroordeelden een bijdrage te laten betalen voor de kosten van strafvordering en slachtofferzorg is de NVvR van mening dat dit, zeker in cumulatie met betaling van kosten voor verblijf, kan leiden tot aanzienlijk verzwaring van de totale strafrechtelijke reactie.

In de bijlage leest u het volledige advies van de NVvR en een toelichting op de bezwaren.