Wetgevingsadviezen

Draagmoederschap

Draagmoederschap is in Nederland niet strafbaar gesteld. Dit wetsvoorstel beoogt om onredelijk hoge vergoedingen voor draagmoederschap wel strafbaar te stellen, omdat op dat moment sprake is van het schenden van de waardigheid van het kind. De WeCo vindt de strafbepaling gewenst om te voorkomen dat kinderen er later in hun leven achterkomen voorwerp te zijn geweest van een financiele transactie. Wel verwacht de WeCo aanzienlijke bewijsproblemen bij de handhaving van de strafbepaling.