Wetgevingsadviezen

Tuchrecht (Doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 16 augustus 2013 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel ‘Doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen’.

Beroepsgroepen

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de kosten van het toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en de kosten van tuchtrechtspraak van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders door te berekenen aan de beroepsgroepen. Dit komt erop neer dat de kosten ten laste worden gebracht van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging, wat betreft de notarissen, de Nederlandse Orde van Advocaten, wat betreft de advocatuur en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, wat betreft de gerechtsdeurwaarders.

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen in het advies in de bijlage.