Wetgevingsadviezen

Onderneming (Continuïteit ondernemingen II)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 14 augustus 2014 de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen II.

Onredelijke grond

Uitgangspunt van het wetsontwerp is dat mogelijk wordt gemaakt dat schuldeisers en aandeelhouders, die zich op onredelijke grond verzetten tegen medewerking aan een aangeboden akkoord, door de rechter tot meewerken kunnen worden gedwongen.

Doelen

Na bestudering van het voorontwerp vraagt de NVvR zich af of deze doelen met het wetsontwerp bereikt kunnen worden en of het wenselijk is dat de thans bestaande wettelijke regelingen met deze bepalingen worden uitgebreid.

Lees het volledige advies van de NVvR in de bijlage.