Wetgevingsadviezen

Consumentenvuurwerk

De minister beoogt de jaarwisseling veiliger te laten verlopen en stelt daarom voor het toegestane consumentenvuurwerk te beperken. De Wetenschappelijke Commissie wijst in haar advies op de nadelige gevolgen daarvan voor de vuurwerkbranche en de handhaving van de verboden in de publieke ruimte, met name rond de jaarwisseling.