Wetgevingsadviezen

Beslag (Conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven)

De staatssecretaris van Justitie heeft de NVvR op 8 juli 2011  gevraagd om advies over een conceptwetsvoorstel, betreffende het leggen van conservatoir beslag door de Staat ten behoeve van slachtoffers van misdrijven.

Beslag

  • Het wetsvoorstel maakt in de eerste plaats mogelijk dat de Staat conservatoir beslag legt op het vermogen van een verdachte, tot bewaring van het recht van verhaal voor een ter zake van het misdrijf op te leggen schadevergoedingsmaatregel (mits het gaat om een misdrijf waarvoor een geldboete van de vierde categorie of hoger kan worden opgelegd). Voor het leggen van dit beslag is een rechterlijke machtiging vereist. Voor spoedeisende gevallen wordt een preconservatoir beslag in afwachting van een rechterlijke machtiging voorgesteld.
  • In de tweede plaats zal in de wet worden vastgelegd dat de tenuitvoerlegging van de schadevergoedingsmaatregel voor de tenuitvoerlegging van een geldboete gaat.
  • In de derde plaats wordt voorgesteld dat veroordeelde daders van misdrijven worden verplicht een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van de dienstverlening aan slachtoffers. Hetzelfde geldt voor daders van misdrijven aan wie een (voor tenuitvoerlegging vatbare) strafbeschikking is opgelegd.

De NVvR plaatst bij verscheidene onderdelen in dit conceptwetsvoorstel kanttekeningen die in het advies in de bijlage nader zijn uitgewerkt.