Wetgevingsadviezen

Ontslag, flex en WW (Conceptwetsvoorstel ontslag, flex en WW na sociaal akkoord)

Het wetsvoorstel strekt tot aanpassing van het ontslagrecht, met als doel een eerlijker en eenvoudiger stelsel dat meer is gericht op het vinden van een nieuwe baan.

Veranderingen 

Gelet op het feit dat het wetsvoorstel een groot aantal ingrijpende wijzigingen bevat, is de NVvR van mening dat zowel de rechtspraktijk als de gerechten ruim de tijd krijgen zich voor te bereiden op de vele veranderingen door het wetsvoorstel.

Verder wijst de NVvR in het advies op een aantal onduidelijkheden in het wetsvoorstel en de gevolgen hiervan voor burgers en rechtspraak.