Wetgevingsadviezen

Reisverbod (Conceptwetsvoorstel inzake reisverbod als bijkomende straf)

De staatssecretaris van Justitie heeft de NVvR op 25 juni 2007 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Paspoortwet ter invoering van een reisverbod als bijkomende straf.

Veroordeling

Het conceptwetsvoorstel strekt er toe een reisverbod op te nemen als nieuwe bijkomende straf in het Wetboek van Strafrecht. Een reisverbod kan als bijkomende straf worden opgelegd indien sprake is van een veroordeling wegens een misdrijf met een grensoverschrijdend karakter.

Reisverbod

Om het reisverbod effectief te kunnen handhaven is aanpassing van de Paspoortwet noodzakelijk. In de Paspoortwet zal worden bepaald dat de paspoortautoriteit bij oplegging van een reisverbod verplicht is een paspoort vervallen te verklaren, de aanvraag voor een nieuw paspoort te weigeren of een document te verstrekken dat beperkt is in territoriale geldigheid.

De NVvR heeft verschillende commentaren op dit wetsvoorstel. Die zijn terug te vinden in het volledige advies in de bijlage.