Wetgevingsadviezen

Kapitaalvennootschappen (Conceptwetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting kapitaalvenootschappen)

Het wetsvoorstel beoogt een regeling te geven voor de volgende gevallen van grensoverschrijdende omzetting:

  1. Omzetting van een Nederlandse BV of NV in een kapitaalvennootschap naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie (hierna: EU) of de Europese Economische Ruimte (hierna: EER);
  2. omzetting van een kapitaalvennootschap uit een andere lidstaat van de EU of de EER in een Nederlandse NV of BV;
  3. omzetting van een Nederlandse NV of BV in een NV of BV naar het recht van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
  4. omzetting van een kapitaalvennootschap naar het recht van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba in een NV of BV.

Medezeggenschap

Tevens beoogt het wetsvoorstel de regeling voor medezeggenschap bij grensoverschrijdende fusies te wijzigen en de bepalingen ter zake van  omzetting van de verschillende soorten rechtspersonen, die nu verspreid in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) zijn opgenomen, bijeen te brengen in een nieuwe titel 7A van genoemd Boek 2.

Noodzaak 

De NVvR zet in het advies vraagtekens bij de noodzaak van de voorgestelde regeling. Ook vraagt de NVvR de minister in het advies om verduidelijking van een aantal gemaakte keuzes, zoals bijvoorbeeld de keuze om beroep bij de bestuursrechter mogelijk te maken, in plaats van beroep bij de burgerlijke rechter. De NVvR geeft overigens de voorkeur aan beroep op de burgerlijke rechter, omdat het uitvoering van een regeling van burgerlijk recht betreft.