Wetgevingsadviezen

Scheepvaart (Concentratie scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 12 mei 2015 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam.

Opmerkingen 

Kort gezegd kan de NVvR zich vinden in de voorgestelde concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam, waarbij zij opgemerkt dat het maar om enkele zaken per jaar gaat. Het ter advisering voorgelegde conceptwetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen. 

In de bijlage vindt u het volledige advies van de NVvR, inclusief de gemaakte opmerkingen.