Wetgevingsadviezen

Burgerlijke rechtsvordering

De Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 12 maart 2010 om advies verzocht over het wetsvoorstel Wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering m.b.t. openbare behandeling van personen- en familierechtzaken.

Aanleiding

Het wetsvoorstel beoogt door middel van aanpassing van artikel 803 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) het categorisch uitsluiten van een openbare behandeling van personen- en familierechtzaken te wijzigen naar aanleiding van twee uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) ten aanzien van Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Openbaar

Door de voorgestelde wijziging kan een rechter ambtshalve of op verzoek van de verzoeker of een belanghebbende besluiten dat een zitting inzake personen- of familierecht geheel of gedeeltelijk openbaar zal zijn.

Duidelijkheid

De NVvR onderkent het belang dat er gevolg wordt gegeven aan de jurisprudentie van het EHRM ten aanzien van andere staten. Met betrekking tot het wetsvoorstel dat is gebaseerd op twee uitspraken van het EHRM, signaleert de NVvR in de bijlage echter een aantal vraagpunten waarover de NVvR graag duidelijkheid zou verkrijgen.