Wetgevingsadviezen

Journalisten (Bronbescherming journalisten)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 3 maart 2011 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel bronbescherming journalisten.

Technisch

Het conceptwetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen die vooral technisch van aard zijn. In de bijlage zijn deze opmerking op een rij gezet.