Wetgevingsadviezen

Financiële ondernemingen (Bijzondere maatregelen financiële ondernemingen)

De Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 14 maart 2011 om advies verzocht over een conceptwetsvoorstel bijzondere maatregelen financiële ondernemingen.

Stabiliteit

Het wetsvoorstel strekt er toe om de mogelijkheden voor de overheid tot interventie bij financiële ondernemingen aan te vullen en te versterken bij problemen in de financiële sector. Geconstateerd wordt dat is gebleken dat die mogelijkheden tekortschieten. Er worden twee categorieën maatregelen voorgesteld, namelijk maatregelen ter borging van de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel en maatregelen voor een tijdige en ordelijke afwikkeling van financiële ondernemingen in onomkeerbare problemen.

Toekomst

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel en de daarbij behorende conceptmemorie van toelichting. De NVvR beperkt zich in het advies in de bijlage tot enkele aspecten van het wetsvoorstel en onthoudt zich van commentaar op de algemene opzet daarvan en op de daarin opgenomen, uitgewerkte regelingen. De NVvR gaat ervan uit dat toepassing van de voorgestelde maatregelen slechts bij uitzondering nodig zal zijn. Of de gegeven bevoegdheden in die nieuwe crisissituaties afdoende zullen zijn, zal de toekomst moeten uitwijzen.