Wetgevingsadviezen

Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Kern van het invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen is dat de executie van strafrechtelijke beslissingen rechtstreeks onder de minister van rechtsbescherming valt. Daarnaast gaat de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR in dit advies in op het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.