Wetgevingsadviezen

Besluit tarieven in strafzaken/besluit beëdiging tolken en vertalers

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is gevraagd te adviseren over de wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 en het Besluit beëdigde tolken en vertalers in verband met het instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft hierover enkele opmerkingen in de richting van de wetgever gemaakt.