Wetgevingsadviezen

Vooronderzoek strafzaken (Besluit procesdossier vooronderzoek in strafzaken)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 18 april 2011 om advies gevraagd over het conceptbesluit procesdossier vooronderzoek strafzaken. Het conceptbesluit is besproken in de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Aanleiding

Onder dankzegging voor de geboden gelegenheid tot advisering, deelt de NVvR u mede dat het  conceptbesluit haar geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen.