Wetgevingsadviezen

Justitiele gegevens (Besluit Justitiele gegevens)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 7 juni 2010 verzocht advies uit te brengen over het daarbij

gevoegde ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit justitiële gegevens in verband met het verstrekken van justitiële gegevens van een vreemdeling aan autoriteiten van landen van herkomst in het kader van de uitzetting en een andere wijziging (verder te noemen het besluit).

Onwenselijk

In de kern is het besluit bedoeld om met het oog op uitzetting justitiële gegevens te kunnen verstrekken aan het land van herkomst van de vreemdeling dan wel een ander land waar hij of zij toegang krijgt. De achtergrond hiervan is de gedachte dat het onwenselijk is dat een vreemdeling niet kan worden uitgezet wanneer het land waarnaar hij wordt uitgezet hieraan niet wenst mee te werken bij gebreke van de justitiële gegevens.

Opmerkingen

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van het besluit en de daarbij behorende toelichting. De NVvR beperkt zich in dit advies, dat vastgesteld is door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR, tot een aantal korte opmerkingen en vragen over de nota van toelichting. De tekst van het besluit zelf geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De opmerkingen zijn uiteen gezet in de bijlage.