Wetgevingsadviezen

Herziening strafzaken

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 16 februari 2010 om advies gevraagd over het Ontwerpbesluit adviescommissie onderzoek herziening afgesloten strafzaken.

Advisering

Het besluit regelt de samenstelling, inrichting, bevoegdheden en werkwijze van de adviescommissie onderzoek herziening afgesloten strafzaken. Deze commissie is belast met advisering over de wenselijkheid van een nader onderzoek voordat een beslissing over een aanvraag tot herziening wordt genomen.  

Waardering

De NVvR heeft met belangstelling en waardering kennis genomen van het ontwerpbesluit. Het voorgestelde besluit en de toelichting geven aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen die in de bijlage uiteen zijn gezet.