Wetgevingsadviezen

Besluit DNA-onderzoek en Besluit identiteitsvaststelling

Op 4 april jl. is de NVvR gevraagd te adviseren over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden. De Wetenschappelijke Commissie heeft hierover op diverse punten geadviseerd.