Wetgevingsadviezen

DNA (Besluit DNA)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 3 december 2010 gevraagd om advies over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken.

Verkenning

De voorgestelde aanpassingen hebben in het kort betrekking op de uitwerking van het

wetsvoorstel DNA-onderzoek in strafzaken. De NVvR heeft op 16 januari 2009 advies uitgebracht inzake het wetsvoorstel DNA-onderzoek in strafzaken. Dit wetsvoorstel was een vervolg op de nota ‘Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgeving- en juridisch perspectief’, waarover de NVvR op 25 september 2007 een advies aan u heeft uitgebracht.

Het ontwerpbesluit heeft de NVvR geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.