Wetgevingsadviezen

Besluit beslagvrije voet

Via www.internetconsultatie.nl heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak kennis genomen van het Ontwerpbesluit houdende regels in verband met de vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Besluit beslagvrije voet). Deze reactie is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie (hierna: WeCo) van de NVvR.