Wetgevingsadviezen

Wet economische delicten (Beleidsreactie op het rapport 'De WED op de helling')

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 3 oktober 2006 om advies gevraagd over een conceptbeleidsreactie op het rapport 'De WED op de helling (2005)', waarin de wenselijkheid van herziening van de Wet op de economische delicten wordt onderzocht.

Nieuwe wet

De NVvR heeft graag gehoor gegeven aan die oproep en is het met de minister eens om thans niet over te gaan tot een algemene herziening van de WED in de vorm van een nieuwe wet, maar zich te beperken tot een aantal gerichte aanpassingen.

De complete reactie van de NVvR aan de minister is te vinden in de bijlage.