Wetgevingsadviezen

Alcoholslot

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de NVvR op 16 juni 2014 om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met enkele aanpassingen in het alcoholslotprogramma.

Punitieve sanctie

Het wetsvoorstel strekt ertoe de Wegenverkeerswet 1994 zodanig te wijzigen dat de oplegging van het alcoholslotprogramma aan houders van een rijbewijs van de categorieën C1, C, D1 en D, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van dat rijbewijs, niet langer als een punitieve sanctie wordt aangemerkt.

Startonderbreker

Het alcoholslotprogramma wordt daartoe uitgebreid met de mogelijkheid van de inbouw van een startonderbreker in één of meer motorrijtuigen van één of meer van de rijbewijscategorieën C1, C, D1 of D. Houders van een rijbewijs voor één of meer van deze rijbewijscategorieën moeten in ieder geval een alcoholslot laten inbouwen in een motorrijtuig van de categorie B, maar kunnen in aanvulling daarop ervoor kiezen om ook een startonderbreker te laten inbouwen in één of meer motorrijtuigen van één of meer van de rijbewijscategorieën C1, C, D1 of D.

De NVvR plaatst enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel die in de bijlage nader worden toegelicht.