Wetgevingsadviezen

Advies zorg en dwang

Advies over het concept-Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg, het concept-Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en het concept-Besluit forensische zorg.