Wetgevingsadviezen

Wegenverkeerswet en alcohol (Advies wijziging Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanpassing vorderingsprocedure en alchoholslotprogramma)

De Minister van Justitie heeft, mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, de NVvR op 8 april 2008 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma.

Alcoholslot

Het wetsvoorstel staat in het teken van het vergroten van de verkeersveiligheid. Het belangrijkste voorgestelde instrument is een technische voorziening, het zogenaamde alcoholslot, te installeren in het voertuig van een bestuurder die zich aan een ernstige vorm van rijden onder invloed heeft schuldig gemaakt. De NVvR onderschrijft het belang van bevordering van de verkeersveiligheid. Niettemin zijn bij dit voorstel enkele opmerkingen te maken die in de bijlage uiteen zijn gezet.