Wetgevingsadviezen

Sexuele uitbuiting kinderen (Advies wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn bestrijding seksuele uitbuiting kinderen)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 6 juni 2012 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

Kader

Volgens de memorie van toelichting strekt de richtlijn tot vervanging van het in de aanhef genoemde kaderbesluit. De richtlijn is tot stand gekomen omdat deze een breder internationaal kader biedt voor de bestrijding van deze grensoverschrijdende delicten en de voortschrijdende digitalisering.

Opmerkingen


Dc voorgestelde wetswijziging voorziet, naar de mening van de NVvR, in grote lijnen wel in de bedoelde implementatie van de richtlijn, maar sluit op sommige plaatsen niet geheel aan bij de richtlijn. In de bijlage heeft de NVvR daarom enkele opmerkingen geplaatst.