Wetgevingsadviezen

Politie (Advies versterking presterend vermogen politie)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 29 augustus 2012 om advies gevraagd over een conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie.

Weinig zinvol

Met het wetsvoorstel wordt beoogd om enkele knelpunten, die in de praktijk worden ervaren, weg te nemen met het oog op de verbetering van de criminaliteitsbestrijding die in de praktijk worden ervaren. Het gaat om werkzaamheden die als onnodig of weinig zinvol worden ervaren die die capaciteit kosten die elders beter ingezet kan worden. Er worden vier punten geregeld:

  • Tappen op naam;
  • Vorderen van particuliere beveiligingsbeelden;
  • Beperking notificatieplicht;
  • Beëindiging rol politie bij civielrechtelijke woningbetredingen.

De NVvR plaatst enkele opmerkingen bij dit conceptwetsvoorstel die in de bijlage nader zijn uitgewerkt.