Wetgevingsadviezen

Advies over het ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit Verklaring derdenbeslag en het Besluit tarieven

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) om advies gevraagd over het ontwerp-besluit (verder: het besluit) tot wijziging van het Besluit Verklaring derdenbeslag en het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Dit advies is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR.